Dr. Ögr. Üyesi Egemen Çağrı MIZRAK

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı